Gehar Gambheer Sagar De Andar

ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹੋਂਦ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਵੱਸੇ।
ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਖ ਦੇ ਕੱਜਣ ਓਹਲੇ
ਨਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਵੱਸੇ।
ਸਾਗਰ ਜਿਹਾ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ
ਤੂਫਾਨ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।
ਚੋਭ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕੇ ਵੀ ਉਹ
ਵਾਂਗ ਫੁਲਾਂ ਦੇ ਹੱਸੇ।