SikhThought-DasKhaaBhla

Das Khaan Bhala Gunaah Ki Mera

ਦੱਸ ਖਾਂ ਭਲਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਮੇਰਾ
ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ।
ਕਿੰਜ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇ ਜਾਂਦੇ
ਤਿਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ।
ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ’ਚ ਜੋਤ ਮਿਲਾ ਕੇ
ਪਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਕਤਿ ਅਮਿਤੀ।
ਪਰ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਪਿਆਰ-ਪੀੜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ।