ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਣੋ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਓ। ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਵੇ ਬਾਣਾ, ਮਿਲੇ ਪਰਵਾਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਸ਼ਖਸੀ ਜੀਵਣ ਉਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਗਾਓ। ਸਰਬ ਲੋਹ...

ਮਨੋਰਥ ਪਾਹੁਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸਭ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਅਦੁਤੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ, ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਵਿਚ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਆਪਾ ਵਾਰਣ ਫੀਸ ਹੈ ਇਥੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਧੋ ਲਓ ਜੀ। ਰੱਖੋ...
SikhThought - HolaMohalla

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਕਹਯੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਸੁਨੋ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ! ਹੋਲਾ ਕਾਲ ਹੀ ਮਚਾਵੈਂਗੇ।5। (ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗਾ ਸੋਹਲਾਂ) ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ...

ਕੇਸ ਮਨੁਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ।ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਮਨੁਖ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ।ਕ...

1. ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ (The Blood Pressure) ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਦ...

ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ।ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ...

ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਉਘੜ ਦੁਘੜ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੈ। ਮਨੁਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਦ...